อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ

 

ตารางแสดงอัตราค่าจ้างขั้นต่ำใหม่ ซึ่งได้ประกาศให้มีผลใช้บังคับ 

 

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560


ค่าจ้างขั้นต่ำ
 


พื้นที่
 

300

8 จังหวัด

 

305

49 จังหวัด

 

  

308

13 จังหวัด

 

310

7 จังหวัด

 

สิงห์บุรี  ชุมพร  นครศรีธรรมราช  ตรัง  ระนอง  นราธิวาส  ปัตตานี  เเละยะลา

 

 

แม่ฮ่องสอน  ลำปาง  น่าน ตาก กาญจนบุรี  ราชบุรี  สุพรรณบุรี  เพชรบุรี  พัทลุง  สตูล  กำเเพงเพชร พิจิตร  เเพร่  เพชรบูรณ์  อุทัยธานี  สกลนคร  กาฬสินธุ์  มหาสารคาม  ร้อยเอ็ด  บุรีรัมย์  สุรินทร์ อำนาจเจริญ  ชัยนาท  ลพบุรี  นครนายก  สระเเก้ว  ประจวบคีรีขันธ์  สมุทรสงคราม  จันทบุรี  ตราด ลำพูน  พะเยา  สุโขทัย  อุตรดิตถ์  บึงกาฬ  นครพนม  อุบลราชธานี  อ่างทอง  เลย   หนองบัวลำภู มุกดาหาร  ยโสธร  เชียงราย  พิษณุโลก  อุดรธานี  ชัยภูมิ  ศรีสะเกษ  นครสวรรค์  เเละหนองคาย 

 

ขอนเเก่น  นครราชสีมา  ปราจีนบุรี  ชลบุรี  ระยอง  สุราษฎร์ธานี  สงขลา  เชียงใหม่  ฉะเชิงเทรา  กระบี่ พังงา เเละพระนครศรีอยุธยา

 

กรุงเทพฯ  นครปฐม  นนทบุรี  ปทุมธานี  สมุทรปราการ  สมุทรสาคร  เเละภูเก็ต

 

 ตารางแสดงอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ ซึ่งบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560

 หมายเหตุ        1.  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง  เรื่อง  อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ

                            (ฉบับที่ 8)  เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม  2559  โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 เป็นต้นไป  

                       2.  สามารถดาวน์โหลดประกาศฯ  และคำชี้แจง ได้ที่นี่