ประกาศอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ (ฉบับที่ 8)

วันที่: 
Mon, 2019-01-07 (All day)

ประกาศอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ (ฉบับที่ 8)

         กระทรวงแรงงาน โดยคณะกรรมการค่าจ้างได้ออกประกาศ เรื่อง อัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ (ฉบับที่ 8 ) ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ซึ่งเป็นการปรับปรุงอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือในสาขาอาชีพที่เคยมีการประกาศอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือไปแล้ว ให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น จำนวน 19 สาขาอาชีพ เเละให้มีผลบังคับใช้ ตั้งเเต่วันที่ 1 มกราคม 2561 เป็นต้นไป

 

AttachmentSize
prakaas_chbabthii_8_aelakhamchiiaecchng.pdf7.95 MB