เจ้าหน้าที่ของสำนักงานแรงงานจังหวัดยะลา ขอประกาศเจตนารมณ์ที่จะพัฒนาหน่วยงานให้เป็นองค์กรคุณธรรม

วันที่: 
Tue, 2019-03-26 (All day)

เจ้าหน้าที่ของสำนักงานแรงงานจังหวัดยะลา

ขอประกาศเจตนารมณ์ที่จะพัฒนาหน่วยงานให้เป็นองค์กรคุณธรรม

----------------------------

การแต่งตั้งคณะทำงานส่งเสริมคุณธรรมระดับจังหวัดยะลา

 

 การประชุมคณะทำงานส่งเสริมคุณธรรมระดับจังหวัดยะลา

 

 

ปฏิญญาคุณธรรมสำนักงานแรงงานจังหวัดยะลา

 

**********************