การประชุมเตรียมการจัดกิจกรรมพบปะยามเช้าของหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน สำนักนายกรัฐมนตรี และหน่วยงานสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จังหวัดยะลา

วันที่: 
Tue, 2019-06-18 (All day)

      วันอังคารที่ 18 มิถุนายน 2562 เวลา 13.30 น. นางสาวมาลี ขวัญเจริญ แรงงานจังหวัดยะลา เป็นประธานการประชุมเตรียมการจัดกิจกรรมพบปะยามเช้าของหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน สำนักนายกรัฐมนตรี และหน่วยงานสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จังหวัดยะลา ณ ห้องประชุมเทพบดี ชั้น 4 อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงานจังหวัดยะลา

********************