เผยเเพร่ข้อมูลงบทดลองประจำเดือน

AttachmentSize
ข้อมูลงบทดลองประจำเดือน มีนาคม 2560 3.1 MB
ข้อมูลงบทดลองประจำเดือน เมษายน 25603.1 MB
ข้อมูลงบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม 25603.13 MB
ข้อมูลงบทดลองประจำเดือน มิถุนายน 2560 1.23 MB
ข้อมูลงบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม 25601.16 MB
ข้อมูลงบทดลองประจำเดือน สิงหาคม 25603.2 MB
ข้อมูลงบทดลองประจำเดือน กันยายน 25601.24 MB
ข้อมูลงบทดลองประจำเดือน ตุลาคม 25602.17 MB
ข้อมูลงบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน 25602.02 MB
ข้อมูลงบทดลองประจำเดือน ธันวาคม 25601.15 MB
ข้อมูลงบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ 25612.75 MB
ข้อมูลงบทดลองประจำเดือน มีนาคม 25613.08 MB
ข้อมูลงบทดลองประจำเดือน มกราคม 25611.72 MB
ข้อมูลงบทดลองประจำเดือน เมษายน 25611.21 MB
ข้อมูลงบทดลองประจำเดือน ตุลาคม 25611.66 MB
ข้อมูลงบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน 25611.62 MB
ข้อมูลงบทดลองประจำเดือน ธันวาคม 25611.59 MB
ข้อมูลงบทดลองประจำเดือน มกราคม 25623.22 MB
ข้อมูลงบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ 25622.72 MB
ข้อมูลงบทดลองประจำเดือน มีนาคม 25622.82 MB
ข้อมูลงบทดลองประจำเดือน เมษายน 25621.72 MB
ข้อมูลงบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม 25623.47 MB
ข้อมูลงบทดลองประจำเดือน มิถุนายน 2562.pdf2.7 MB
ข้อมูลงบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม 2562.pdf2.47 MB
ข้อมูลงบทดลองประจำเดือน สิงหาคม 25621.67 MB
ข้อมูลงบทดลองประจำเดือน กันยายน 25623.4 MB
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งวดที่ 1 ถึง 163.39 MB
รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง235.11 KB
ข้อมูลงบทดลองประจำเดือน ตุลาคม 25622.07 MB