กิจกรรมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่

     วันที่ 12 กันยายน 2562 นางสาวมาลี ขวัญเจริญ แรงงานจังหวัดยะลา เจ้าหน้าที่ และบัณฑิตแรงงานจังหวัดยะลา ประจำอำเภอเบตง ร่วมกิจกรรมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ และร่วมบริการให้คำปรึกษาด้านแรงงาน แจกเอกสารแผ่นพับ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารด้านแรงงาน มอบของที่ระลึกให้กับประชาชนที่เข้ามามีส่วนร่วม โดยมี นายนิมะ มะกาเจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธาน ณ โรงเรียนบ้านธารมะลิ หมู่ที่ 4 ตำบลอัยเยอร์เวง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา

 

******************