โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมข้าราชการในวันธรรมสวนะ ประจำเดือนกันยายน 2562

     วันศุกร์ที่ 13 กันยายน 2562 เวลา 09.30 น.นางสาวมาลี ขวัญเจริญ แรงงานจังหวัดยะลา มอบหมายให้ นางสาวอนงค์ สังข์ชุม นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ เข้าร่วมโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมข้าราชการในวันธรรมสวนะ ประจำเดือนกันยายน 2562 ณ วัดชมพูสถิต (วัดทุ่งยามู) ตำบลยุโป อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

 

------------------------