การประชุมเชิงปฏิบัติการบัณฑิตแรงงานจังหวัดยะลา ครั้งที่ 12/2562

      วันพุธที่ 18 กันยายน 2562 เวลา 09.30 น.นางสาวมาลี ขวัญเจริญ แรงงานจังหวัดยะลา เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการบัณฑิตแรงงานจังหวัดยะลา ครั้งที่ 12/2562 ณ ห้องประชุมเทพบดี ชั้น 4 อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงานจังหวัดยะลา

 

*******************