การประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดยะลา ครั้งที่ 12/2562

     วันพุธที่ 18 กันยายน 2562 เวลา 13.30 น. นายวรเชษฐ พรมโอภาษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา มอบหมายให้ นางสาวมาลี ขวัญเจริญ แรงงานจังหวัดยะลา เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดยะลา ครั้งที่ 12/2562 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 4 อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงานจังหวัดยะลา

 

---------------------------