ข่าวกิจกรรม

 
 
ภาพข่าว หัวข้อ
สำนักงานแรงงานจังหวัดยะลาจัดประชุมคณะทำงานศูนย์ประสานงานและสนับสนุนเครื่อข่ายแรงงานนอกระบบจังหวัดยะลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
นางสุจินดา บุญแอ แรงงานจังหวัดยะลา พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนในหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดยะลา ร่วมต้อนรับและมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ นายนิสัย สุขระ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดยะลา
กระทรวงแรงงานสานใจช่วยเหลือฟื้นฟูผู้ประสบภัย จังหวัดยะลา
เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 เเรงงานจังหวัดยะลาเเละหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดยะลา ลงเยี่ยมโครงการจ้างงานเร่งด่วน ณ มัสยิดอัลมูบารอค ม.๓ ต.สะเอะ อ.กรงปินัง จ.ยะลา
สำนักงานแรงงานจังหวัดยะลา จัดประชุม "ร่าง" แผนยุทธศาสตร์ด้านแรงงาน ณ ห้องเทพบดี อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงาน ชั้น ๔
บัณฑิตแรงงานจังหวัดยะลา จัดกิจกรรมสำนึกรักบ้านเกิด ณ มัสยิดไซฟุดดิน บ้านบาตูปูเต๊ะ หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านแหร อำเภอธารโต จังหวัดยะลา
สำนักงานแรงงานจังหวัดยะลาเข้าร่วมโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมข้าราชการในวันธรรมสวนะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ วัดวาลุการาม ตำบลยุโป อำเภอเมือง จังหวัดยะลา
โครงการเสริมสร้างศักยภาพเครื่อข่ายอาสาสมัครเเรงงานจังหวัดยะลา
นางสุจินดา บุญแอ แรงงานจังหวัดยะลา พร้อมด้วยข้าราชการ สำนักงานกระทรวงแรงงาน มอบกระเช้าแก่ นางพรทิพย์ ไพชำนาญ ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์บ้านเด็กชาย จ.ยะลา
นางสุจินดา บุญแอ แรงงานจังหวัดยะลา พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนในสังกัดกระทรวงแรงงาน จ.ยะลา ร่วมกันมอบถุงยังชีพ และน้ำดื่ม เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่น้ำท่วม ได้แก่ อ.รามัน อ.ยะหา และอ.เมือง จ.ยะลา
ดีที่ไหน สุขใจที่นั่น วันนี้ 12 มกราคม 2560 ร่วมกิจกรรม "รักนี้ให้หนู สู่เด็กพิเศษ"
นางสุจินดา บุญแอ แรงงานจังหวัดยะลา พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนในสังกัดกระทรวงแรงงาน จ.ยะลา ร่วมกันมอบถุงยังชีพ และน้ำดื่ม เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่น้ำท่วม
นางสุจินดา บุญแอ แรงงานจังหวัดยะลา และหัวหน้าส่วนราชการกระทรวงแรงงาน จ.ยะลา เข้าร่วมรับฟังบรรยาย " ตลาดแรงงาน การศึกษา เศรษฐกิจ และปัญหาในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ต่ออนาคตของการค้าชายแดนภาคใต้ " โดย ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ
นางสุจินดา บุญแอ แรงงานจังหวัดยะลา ได้รับมอบหมายจาก นายดลเดช พัฒนรัฐ ผวจ.ยะลา เป็นประธานพิธีเปิดโครงการสร้างเครือข่ายการแนะแนวอาชีพจังหวัดยะลา ประจำปี 2560 ณ ห้องวังแก้ว โรงแรมยะลาแกรนด์พาเลซ อ.เมือง จ.ยะลา
นางสุจินดา บุญแอ เเรงงานจังหวัดยะลา ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ เเละหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดยะลาร่วมโครงการรวมพลังเเห่งความภักดีอาสามัครเเรงงานจังหวัดยะลา
นางสุจินดา บุญแอ แรงงานจังหวัดยะลา พร้อมด้วยหัวหน้าส่วน ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สังกัดกระทรวงแรงงาน ร่วมมอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ แก่ นายศุภณัฐ สิรันทวิเนติ เลขาธิการ ศอ.บต.
นางสุจินดา บุญแอ แรงงานจังหวัดยะลา หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดยะลา และข้าราชการ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน ร่วมมอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่แก่ นายดลเดช พัฒนรัฐ ผ นายวรเชษฐ พรมโอภาษ รอง ผวจ.ยะลา นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ รอง ผวจ.ยะลา วจ.ยะลา
นางสุจินดา บุญแอ แรงงานจังหวัดยะลา เป็นประธานพิธีเปิด โครงการพัฒนาศักยภาพการพูดในที่สาธารณะบุคลากร สำนักงานแรงงานจังหวัดยะลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ระหว่างวันที่ ๒๘ - ๒๙ ธ.ค. ๒๕๕๙ ณ โรงแรมหาดแก้วรีสอร์ท อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา
วันที่ ๒๗ ธ.ค. ๒๕๕๙ นางสุจินดา บุญแอ แรงงานจังหวัดยะลา เป็นประธานการประชุมคณะทำงานจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านแรงงานจังหวัดยะลา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงานจังหวัดยะลา ชั้น ๔
วันที่ ๒๗ ธ.ค. ๒๕๕๙ นางสุจินดา บุญแอ แรงงานจังหวัดยะลา เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการ บัณฑิตแรงงานจังหวัดยะลา ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ ณ ห้องขวัญจุฑา โรงแรมปาร์ควิวยะลา ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา