ข่าวประชาสัมพันธ์

 
 
ภาพข่าว หัวข้อ
แรงงานจังหวัดยะลา(นางสุจินดา บุญแอ) ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานสมโภชหลักเมือง และงานกาชาดจังหวัดยะลา ครั้งที่ 55 ประจำปี 2560
นางสุจินดา บุญแอ แรงงานจังหวัดยะลา ร่วมกิจกรรม "รวมใจภักดิ์ ชาวยะลาร่วมถวายดอกไม้จันทน์ " ณ บริเวณสนามหน้าอาคารสำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรียะลา
นางสุจินดา บุญแอ แรงงานจังหวัดยะลา ให้การต้อนรับ ผู้อำนวยการกลุ่มสนับสนุนเครือข่่ายและประสานภูมิภาค ซึ่งลงพื้นที่ นิเทศและติดตามผลการดำเนินงานด้านเครือข่ายอาสาสมัครแรงงาน
นางสุจินดา บุญแอ แรงงานจังหวัดยะลา เข้าร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่
โครงการสำนึกรักบ้านเกิด ร่วมใจพัฒนาชุมชน จังหวัดยะลา
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเเต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว
นางสุจินดา บุญแอ แรงงานจังหวัดยะลา ร่วมบรรยายภารกิจของสำนักงานแรงงานจังหวัดยะลา
นางสุจินดา บุญแอ แรงงานจังหวัดยะลา ร่วมกิจกรรมพบปะยามเช้า ณ ศูนย์วิทยพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช
หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานเข้าร่วมร่วมประชุมการเตรียมการจัดงานสมโภชหลักเมืองและงานกาชาดจังหวัดยะลา ประจำปี ๒๕๖๐
การประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน ครั้งที่ ๘/๒๕๖๐
การประชุมเชิงปฏิบัติการบัณฑิตแรงงานจังหวัดยะลา ครั้งที่ ๗/๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมเทพบดี ชั้น ๔ อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงานจังหวัดยะลา
โครงการการออกเยี่ยมผู้ป่วยประกันสังคม เนื่องในวันแรงงานแห่งชาติ วันที่ 1 พฤษภาคม 2560
วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ นายวรเชษฐ พรมโอภาษ รอง ผวจ.ยะลา เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันแรงงานแห่งชาติจังหวัดยะลา ประจำปี ๒๕๖๐ ณ บริเวณสนามแข่งขันนกเขาชวาเสียง สวนขวัญเมือง (พรุบาโกย)
การประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน ครั้งที่ ๗/๒๕๖๐
ข้าราชการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน ร่วมกันออกกำลังกาย ณ อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงาน
การประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานเพื่อรับทราบแนวทางการปฏิบัติราชการจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน (พลเอกศิริชัย ดิษฐกุล)
ข้าราชการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน ร่วมกันออกกำลังกาย ณ อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงาน
วันอังคารที่ 21 มีนาคม 2560 เวลา 13.30 น. นายวรเชษฐ พรมโอภาษ รอง ผวจ. เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบจังหวัดยะลาครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
สำนักงานแรงงานจังหวัดยะลา จัด โครงการสานสร้างเสริมสุขแรงงานไทย ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดยะลา "กิจกรรมสานสร้างความเข้มแข็งระหว่างอาสาสมัครแรงงานเครือข่ายด้านแรงงาน บัณฑิตแรงงานและแกนนำแรงงานนอกระบบ"
บัณฑิตแรงงานจังหวัดยะลาเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมภูมิปัญญา เพิ่มคุณค่า พัฒนาพลังบัณฑิตแรงงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อพัฒนาทักษะ ความชำนาญ พร้อมดึงศักยภาพการทำงานให้ดียิ่งขึ้น
สำนักงานแรรงานจังหวัดยะลา เข้าร่วมประกวดจังหวัด/ชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาคใต้
ข้าราชการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน ร่วมกันออกกำลังกาย ณ อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงาน
การประชุมเตรียมความพร้อมในการแข่งขันกีฬาหน่วยงาน "วันข้าราชการพลเรือน" ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐
สำนักงานแรงงานจังหวัดยะลา รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งบัณฑิตแรงงานจังหวัดยะลา
นางสุจินดา บุญแอ แรงงานจังหวัดยะลา นำคณะข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีถวายราชสักการะ และถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในวัน "พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย"