วันที่ ๒๗ ธ.ค. ๒๕๕๙ นางสุจินดา บุญแอ แรงงานจังหวัดยะลา เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการ บัณฑิตแรงงานจังหวัดยะลา ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ ณ ห้องขวัญจุฑา โรงแรมปาร์ควิวยะลา ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา

 

วันที่ ๒๗ ธ.ค. ๒๕๕๙ นางสุจินดา บุญแอ แรงงานจังหวัดยะลา

เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการ บัณฑิตแรงงานจังหวัดยะลา ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐

ณ ห้องขวัญจุฑา โรงแรมปาร์ควิวยะลา ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา