นางสุจินดา บุญแอ แรงงานจังหวัดยะลา พร้อมด้วยหัวหน้าส่วน ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สังกัดกระทรวงแรงงาน ร่วมมอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ แก่ นายศุภณัฐ สิรันทวิเนติ เลขาธิการ ศอ.บต.

 วันที่ ๕ ม.ค. ๒๕๖๐ นางสุจินดา บุญแอ แรงงานจังหวัดยะลา พร้อมด้วยหัวหน้าส่วน ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สังกัดกระทรวงแรงงาน ร่วมมอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ แก่ นายศุภณัฐ สิรันทวิเนติ เลขาธิการ ศอ.บต. นายเถกิงศักดิ์ ยกศิริ รองเลขาธิการ ศอ.บต. นายประสิทธิ์ ชูเมือง รองเลขาธิการ ศอ.บต. รอง ผอ.รมน.ภาค ๔ สน.(พร.) ณ ศอ.บต. จ.ยะลา