นางสุจินดา บุญแอ เเรงงานจังหวัดยะลา ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ เเละหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดยะลาร่วมโครงการรวมพลังเเห่งความภักดีอาสามัครเเรงงานจังหวัดยะลา

วันที่ 7 มกราคม 2560 นางสุจินดา บุญแอ เเรงงานจังหวัดยะลา ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ เเละหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดยะลาร่วมโครงการรวมพลังเเห่งความภักดีอาสามัครเเรงงานจังหวัดยะลา เลี้ยงอาหารกลางวัน ณ สถานสงเคราะห์เด็กชายจังหวัดยะลา เพื่อเป็นกิจกรรมทำความดีถวาย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9