นางสุจินดา บุญแอ แรงงานจังหวัดยะลา ได้รับมอบหมายจาก นายดลเดช พัฒนรัฐ ผวจ.ยะลา เป็นประธานพิธีเปิดโครงการสร้างเครือข่ายการแนะแนวอาชีพจังหวัดยะลา ประจำปี 2560 ณ ห้องวังแก้ว โรงแรมยะลาแกรนด์พาเลซ อ.เมือง จ.ยะลา

วันที่ 11 ม.ค. 2560 เวลา 09.00 น. นางสุจินดา บุญแอ แรงงานจังหวัดยะลา ได้รับมอบหมายจาก       นายดลเดช พัฒนรัฐ ผวจ.ยะลา เป็นประธานพิธีเปิดโครงการสร้างเครือข่ายการแนะแนวอาชีพ      จังหวัดยะลา ประจำปี 2560 ณ ห้องวังแก้ว โรงแรมยะลาแกรนด์พาเลซ อ.เมือง จ.ยะลา