นางสุจินดา บุญแอ แรงงานจังหวัดยะลา พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนในสังกัดกระทรวงแรงงาน จ.ยะลา ร่วมกันมอบถุงยังชีพ และน้ำดื่ม เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่น้ำท่วม

วันที่ ๑๒ ม.ค. ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. นางสุจินดา บุญแอ แรงงานจังหวัดยะลา พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนในสังกัดกระทรวงแรงงาน จ.ยะลา ร่วมกันมอบถุงยังชีพ และน้ำดื่ม เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่น้ำท่วม ได้แก่ ต.เนินงาม ต.เกะรอ ต.กายูบอเกาะ ต.บาโงย เทศบาลต.โกตาบารู อ.รามัน และ ต.สะเตงนอก ต.บุดี ต.สะเตง ต.หน้าถ้ำ ต.ท่าสาป อ.เมือง จ.ยะลา