ดีที่ไหน สุขใจที่นั่น วันนี้ 12 มกราคม 2560 ร่วมกิจกรรม "รักนี้ให้หนู สู่เด็กพิเศษ"

ดีที่ไหน สุขใจที่นั่น วันนี้ 12 มกราคม 2560 ร่วมกิจกรรม "รักนี้ให้หนู สู่เด็กพิเศษ" อบจ.ยะลา ขอขอบคุณสำนักงานแรงงานจังหวัดยะลา บริษัทกัลฟ์ยะลากรีน จำกัด ด่านตรวจคนเข้าเมือง และร้านมนุรุ่งเรือง ที่สนับสนุนของรางวัลในครั้งนี้ และขอขอบคุณบัณฑิตแรงงานที่มาร่วมงานในวันนี้