นางสุจินดา บุญแอ แรงงานจังหวัดยะลา พร้อมด้วยข้าราชการ สำนักงานกระทรวงแรงงาน มอบกระเช้าแก่ นางพรทิพย์ ไพชำนาญ ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์บ้านเด็กชาย จ.ยะลา

วันที่ ๑๓ ม.ค. ๒๕๖๐ นางสุจินดา บุญแอ แรงงานจังหวัดยะลา พร้อมด้วยข้าราชการ สำนักงานกระทรวงแรงงาน มอบกระเช้าแก่ นางพรทิพย์ ไพชำนาญ ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์บ้านเด็กชาย จ.ยะลา