สำนักงานแรงงานจังหวัดยะลาเข้าร่วมโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมข้าราชการในวันธรรมสวนะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ วัดวาลุการาม ตำบลยุโป อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๐ สำนักงานแรงงานจังหวัดยะลาเข้าร่วมโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมข้าราชการในวันธรรมสวนะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ วัดวาลุการาม ตำบลยุโป อำเภอเมือง จังหวัดยะลา