บัณฑิตแรงงานจังหวัดยะลา จัดกิจกรรมสำนึกรักบ้านเกิด ณ มัสยิดไซฟุดดิน บ้านบาตูปูเต๊ะ หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านแหร อำเภอธารโต จังหวัดยะลา

บัณฑิตแรงงานจังหวัดยะลา จัดกิจกรรมสำนึกรักบ้านเกิด ณ มัสยิดไซฟุดดิน บ้านบาตูปูเต๊ะ หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านแหร อำเภอธารโต จังหวัดยะลา อีกหนึงโครงการดี ๆ ที่ทำด้วยใจ