เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 เเรงงานจังหวัดยะลาเเละหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดยะลา ลงเยี่ยมโครงการจ้างงานเร่งด่วน ณ มัสยิดอัลมูบารอค ม.๓ ต.สะเอะ อ.กรงปินัง จ.ยะลา

มื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 เเรงงานจังหวัดยะลาเเละหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดยะลา ลงเยี่ยมเเละให้กำลังใจแก่ผู้ฝึกอาชีพโครงการจ้างงานเร่งด่วน ณ มัสยิดอัลมูบารอค ม.๓ ต.สะเอะ อ.กรงปินัง จ.ยะลา