กระทรวงแรงงานสานใจช่วยเหลือฟื้นฟูผู้ประสบภัย จังหวัดยะลา

กระทรวงแรงงานสานใจช่วยเหลือฟื้นฟูผู้ประสบภัย จังหวัดยะลา มีการสาธิตการประกอบอาชีพ เเละให้บริการต่างๆ ด้านแรงงาน ณ โรงเรียนบ้านบันนังบูโย หมู่ที่ ๒ ต.บันนังสาเรง อ.เมือง จ.ยะลา