นางสุจินดา บุญแอ แรงงานจังหวัดยะลา พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนในหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดยะลา ร่วมต้อนรับและมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ นายนิสัย สุขระ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดยะลา

นางสุจินดา บุญแอ แรงงานจังหวัดยะลา พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนในหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดยะลา ร่วมต้อนรับและมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ นายนิสัย สุขระ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดยะลาคนใหม่