การประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน ครั้งที่ ๘/๒๕๖๐

วันที่: 
Mon, 2017-05-15 (ทั้งวัน)

วันที่ ๑๕ พ.ค. ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายวรเชษฐ พรมโอภาษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธาน การประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดยะลา ครั้งที่ ๘/๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงานจังหวัดยะลา ชั้น ๔