หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานเข้าร่วมร่วมประชุมการเตรียมการจัดงานสมโภชหลักเมืองและงานกาชาดจังหวัดยะลา ประจำปี ๒๕๖๐

วันที่: 
Tue, 2017-05-16 (ทั้งวัน)

วันอังคารที่ ๑๖ พฤษภาคม  ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดยะลา เข้าร่วมร่วมประชุมการเตรียมการจัดงานสมโภชหลักเมืองและงานกาชาดจังหวัดยะลา ประจำปี ๒๕๖๐ โดยมี นายปรีชา แก้วเกื้อ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๒๔ ยะลา เป็นประธานการประชุมฯ ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงาน ชั้น ๔