นางสุจินดา บุญแอ แรงงานจังหวัดยะลา ร่วมบรรยายภารกิจของสำนักงานแรงงานจังหวัดยะลา

วันที่: 
Wed, 2017-05-17 (ทั้งวัน)

วันที่ ๑๗ พฤษภาคม  ๒๕๖๐ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๒๔  ยะลา จัดพิธีการมอบวุฒิบัตรให้แก่ผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร การฝึกเตรียมเข้าทำงาน รุ่นที่ ๑  ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐  โดยมีนางสุจินดา บุญแอ แรงงานจังหวัดยะลา เเละหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน จังหวัดยะลา ร่วมบรรยายภารกิจของสำนักงานแรงงานจังหวัดยะลาและร่วมมอบวุฒิบัตร จำนวน ๕  สาขา ได้แก่ สาขาพนักงานนวดแผนไทย ,สาขาผู้ประกอบอาหารไทย ,สาขาช่างเย็บจักรอุตสาหกรรม(ผ้า) ,สาขาช่างเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร และสาขาช่างเครื่องทำความเย็นในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก รวมจำนวน ๘๐  คน ณ อาคารฝึกอบรม ๓ ชั้น สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๒๔  ยะลา