โครงการสำนึกรักบ้านเกิด ร่วมใจพัฒนาชุมชน จังหวัดยะลา

วันที่: 
Wed, 2017-05-17 (ทั้งวัน)

วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐ โครงการสำนึกรักบ้านเกิด ร่วมใจพัฒนาชุมชน จังหวัดยะลา ได้รับเกียรติจาก นายพงษ์พันธ์ ยมมาศ นายอำเภอรามัน เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดยะลา หน่วยงานทหารตำรวจ โดยมีกำนันผู้ใหญบ้านในพื้นที่ บัณฑิตแรงงานจังหวัดยะลา ให้การต้อนรับ จัดขึ้น ครั้งที่ ๗ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ “กิจกรรมพัฒนาทาสีปรับปรุงภูมิทัศน์ทำความสะอาดมัสยิดมานารูลอิสลาม ดำเนินการโดยศูนย์แรงงานอำเภอรามัน สำนักงานแรงงานจังหวัดยะลา ณ มัสยิดมานารูลอิสลาม บ้านตาลาแน ม. ๓ ตำบลวังพญา อำเภอรามัน จังหวัดยะลา