นางสุจินดา บุญแอ แรงงานจังหวัดยะลา เข้าร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่

วันที่: 
Thu, 2017-05-18 (ทั้งวัน)
วันที่ ๑๘ พ.ค. ๒๕๖๐ นางสุจินดา บุญแอ แรงงานจังหวัดยะลา ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ ตามโครงการจังหวัดยะลาเคลื่อนที่ โดยการสาธิตการประกอบอาชีพ ของบัณฑิตแรงงานประจำอำเภอกาบัง แจกเอกสารแผ่นพับ ประชาสัมพันธ์ภารกิจหน่วยงาน เพื่อสร้างการรับรู้ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 11 ตำบลบาละ อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา ในการนี้นายดลเดช พัฒนรัฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ประธานในพิธี เเละรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา นายวรเชษฐ พรมโอภาษ ร่วมตรวจเยี่ยมเเละให้กำลังใจ