นางสุจินดา บุญแอ แรงงานจังหวัดยะลา ให้การต้อนรับ ผู้อำนวยการกลุ่มสนับสนุนเครือข่่ายและประสานภูมิภาค ซึ่งลงพื้นที่ นิเทศและติดตามผลการดำเนินงานด้านเครือข่ายอาสาสมัครแรงงาน

วันที่: 
Fri, 2017-05-19 (ทั้งวัน)

วันที่ 19 พฤษภาคม 2560 นางสุจินดา บุญแอ แรงงานจังหวัดยะลา ให้การต้อนรับ ผู้อำนวยการกลุ่มสนับสนุนเครือข่ายและประสานภูมิภาค ซึ่งลงพื้นที่ นิเทศและติดตามผลการดำเนินงานด้านเครือข่ายอาสาสมัครแรงงาน ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงาน ชั้น ๔ และ กลุ่มฝึกอาชีพ ณ หมู่ที่ 5 ตำบลบุดี อำเภอเมือง จังหวัดยะลา