นางสุจินดา บุญแอ แรงงานจังหวัดยะลา ร่วมกิจกรรม "รวมใจภักดิ์ ชาวยะลาร่วมถวายดอกไม้จันทน์ " ณ บริเวณสนามหน้าอาคารสำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรียะลา

วันที่: 
Wed, 2017-05-24 (ทั้งวัน)

นางสุจินดา บุญแอ แรงงานจังหวัดยะลา ร่วมกิจกรรม "รวมใจภักดิ์ ชาวยะลาร่วมถวายดอกไม้จันทน์ " ณ บริเวณสนามหน้าอาคารสำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรียะลา