นายวรเชษฐ พรมโอภาษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ ครั้งที่ 2/2560

วันที่: 
Wed, 2017-06-28 (ทั้งวัน)

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2560 เวลา 09.30 น. นายวรเชษฐ พรมโอภาษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ ครั้งที่ 2/2560 ณ ห้องประชุมเทพบดี อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงาน