สำนักงานแรงงานจังหวัดยะลา จัดโครงการสำนักรักบ้ำนเกิดร่วมใจพัฒนาเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560

วันที่: 
Mon, 2017-07-31 (ทั้งวัน)

    เมื่อวันจันทร์ที่ 31 กรกฎาคม 2560 เวลา 08.30 น. - 16.30 น. สำนักงานแรงงานจังหวัดยะลา จัดโครงการสำนักรักบ้ำนเกิดร่วมใจพัฒนาเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560

     โดยมีข้าราชการ เจ้าหน้าหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดยะลา ด่านตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดยะลา และบัณฑิตแรงงาน จัดกิจกรรมถวายพระพร และร่วมกันทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์ ณ บริเวณอาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงานจังหวัดยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา