นางสุจินดา บุญแอ แรงงานจังหวัดยะลา ร่วมกิจกรรมปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560

วันที่: 
Tue, 2017-08-01 (ทั้งวัน)

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2560 นางสุจินดา บุญแอ แรงงานจังหวัดยะลา ร่วมกิจกรรมปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560 โดยมี นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธ์ุ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานกิจกรรมดังกล่าวฯ ณ วัดเมืองยะลา พระอารามหลวง อ.เมือง จ.ยะลา