สำนักงานแรงงานจังหวัดยะลา จัดการสัมมนาเชิงปฎิบัติการ "พัฒนาศักยภาพทีมงานบัณฑิตแรงงานจังหวัดยะลา" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

วันที่: 
Wed, 2017-08-02 (ทั้งวัน) - Fri, 2017-08-04 (ทั้งวัน)

    เมื่อวันที่ 2 - 4  กรกฎาคม 2560  สำนักงานแรงงานจังหวัดยะลา จัดการสัมมนาเชิงปฎิบัติการ "พัฒนาศักยภาพทีมงานบัณฑิตแรงงานจังหวัดยะลา" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560  ณ ปากเมง รีสอทร์ อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง