นางสุจินดา บุญแอ แรงงานจังหวัดยะลา เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการแกนนำอาสาสมัครแรงงานระดับตำบล จังหวัดยะลา ครั้งที่ 3/2560

วันที่: 
Tue, 2017-08-08 (ทั้งวัน)

    เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2560 เวลา 09.30 น. นางสุจินดา บุญแอ แรงงานจังหวัดยะลา เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการแกนนำอาสาสมัครแรงงานระดับตำบล จังหวัดยะลา ครั้งที่ 3/2560 ณ ห้องประชุมเทพบดี อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงาน ชั้น 4