ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ฯ เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว

วันที่: 
Thu, 2017-08-31 (ทั้งวัน)

ประกาศจังหวัดยะลา

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ เเละกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ไฟล์แนบขนาด
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะฯ1.4 MB