นางสุจินดา บุญแอ เเรงงานจังหวัดยะลา ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการประชุมโครงการอบรมให้ความรู้ เรื่องการประกันสังคมมาตรา 40 แก่แรงงานนอกระบบ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐

วันที่: 
Wed, 2017-08-16 (ทั้งวัน)

    เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2560 นางสุจินดา  บุญแอ เเรงงานจังหวัดยะลา เเละหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดยะลา ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการประชุมโครงการอบรมให้ความรู้ เรื่องการประกันสังคมมาตรา 40 แก่แรงงานนอกระบบ ประจำปี พ.ศ.2560 โดยมีนายราชิต สุดพุ่ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานในการประชุมฯ ณ ห้องประชุมใหญ่สำนักงานเทศบาลนครยะลา