ประกาศรายชื่อผู้ผ่านข้อเขียน

วันที่: 
Fri, 2017-09-08 (ทั้งวัน)

ประกาศจังหวัดยะลา

เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านข้อเขียน

ตำแหน่ง บัณฑิตแรงงานประจำตำบลอัยเยอร์เวง   อำเภอเบตง  จังหวัดยะลา