ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก

วันที่: 
Wed, 2017-09-13 (ทั้งวัน)

ประกาศจังหวัดยะลา

เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเเต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ตำแหน่ง บัณฑิตแรงงานประจำตำบลอัยเยอร์เวง  อำเภอเบตง  จังหวัดยะลา