ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเเละสัมภาษณ์ จ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง คนสวน

วันที่: 
Tue, 2017-10-31 (ทั้งวัน)

 

ประกาศจังหวัดยะลา

เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเเละสัมภาษณ์ จ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง คนสวน