การประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน ครั้งที่ 5/2561

วันที่: 
Tue, 2018-02-20 (ทั้งวัน)

     เมื่อวันอังคารที่  20 กุมภาพันธ์ 2561  เวลา 10.00  น. นายวรเชษฐ พรมโอภาษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลายะลา เป็นประธาน การประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน ครั้งที่ 5/2561 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงานจังหวัดยะลา ชั้น 4

      โดยมีหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดยะลา ข้าราชการ เเละเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุม

 

 

*****************