โครงการสำนึกรักบ้านเกิดร่วมใจพัฒนาชุมชนจังหวัดยะลาครั้งที่ 5/2561

วันที่: 
Wed, 2018-02-28 (ทั้งวัน)

      เมื่อวันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักงานแรงงานจังหวัดยะลา จัดโครงการสำนึกรักบ้านเกิดร่วมใจพัฒนาชุมชนจังหวัดยะลาครั้งที่ 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  กิจกรรมพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์และทาสีมัสยิดดารุลมุสตากีม โรงเรียนตาดีกา และกูโบร์ บ้านแจเวาะห์ หมู่ที่ 6 ตำบลบาโร๊ะ อำเภอยะหา จังหวัดยะลา 

        โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้บัณฑิตแรงงานมีส่วนร่วมช่วยในการสร้างความเชื่อมั่นและศรัทธาในการทำงานของกระทรวงแรงงานและหน่วยรัฐในระดับพื้นที่รวมถึงต้องการให้ประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วมในการจัดการเชิงสร้างสรรค์ที่ก่อให้เกิดประโยชน์กับพื้นที่ชุมชนต่อไป

 

 

---------------------