การดำเนินงานโครงการจ้างงานเร่งด่วนฯ กิจกรรมปูกระเบื้องปรับปรุงพื้นห้องครัวและลานมัสยิดนูรุดอิตตีฟาก ชุมชนกาแป๊ะกอตอ และ ตรวจเยี่ยมกิจกรรมพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน สาขาการฝึกอาชีพตัดผมชาย ณ ตำบลเบตง ดำเนินการโดยบัณฑิตแรงงานอำเภอเบตง

วันที่: 
Wed, 2018-03-14 (ทั้งวัน)

      เมื่อวันพุธ ที่ 14 มีนาคม 2561  นางสุจินดา บุญแอ แรงงานจังหวัดยะลา ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการจ้างงานเร่งด่วนฯ กิจกรรมปูกระเบื้องปรับปรุงพื้นห้องครัวและลานมัสยิดนูรุดอิตตีฟาก ชุมชนกาแป๊ะกอตอ และ ตรวจเยี่ยมกิจกรรมพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน สาขาการฝึกอาชีพตัดผมชาย ณ ตำบลเบตง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา  ดำเนินการโดยบัณฑิตแรงงานอำเภอเบตง ซึ่งได้รับความสนใจ และความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่งจากผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่ิ

 

 

*****************