การประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นร่างแผนยุทธศาสตร์ด้านแรงงานจังหวัดยะลา พ.ศ.2562 - 2564 (ฉบับทบทวน ประจำปี พ.ศ.2562)

วันที่: 
Mon, 2018-03-19 (ทั้งวัน)

       วันจันทร์ที่ 19 มีนาคม 2561 นายวรเชษฐ พรมโอภาษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นร่างแผนยุทธศาสตร์ด้านแรงงานจังหวัดยะลา พ.ศ.2562 - 2564 (ฉบับทบทวน ประจำปี พ.ศ.2562) โดยนางสุจินดา บุญแอ แรงงานจังหวัดยะลาเป็นเลขาฯ คณะทำงานฯ ณ ห้องประชุมเทพบดี ชั้น 4 อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงานจังหวัดยะลา

       และพร้อมนี้ นายวรเชษฐ พรมโอภาษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ได้ตรวจเยี่ยมศูนย์บริหารจัดการแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ สัญชาติ พม่า ลาว กัมพูชา หรือศูนย์ One Stop Service (OSS) เพื่อให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ทุกส่วนราชการที่มาปฏิบัติงานฯ ณ อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงานจังหวัดยะลา

 

 

-----------------------