โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ณ มัสยิดเมาะโง หมู่ที่ 8 ตำบลอัยเยอร์เวง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา

วันที่: 
Mon, 2018-03-26 (ทั้งวัน)

      วันจันทร์ที่ 26 มีนาคม 2561 นางสุจินดา บุญแอ แรงงานจังหวัดยะลา ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ เเละบัณฑิตแรงงานจังหวัดยะลา ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ร่วมกับโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ณ มัสยิดเมาะโง หมู่ที่ 8 ตำบลอัยเยอร์เวง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา โดยมี นายอนุชิต ตระกูลมุทุตา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานในพิธีฯ

 

 

*****************