นางสุจินดา บุญแอ แรงงานจังหวัดยะลา ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙

วันที่: 
Wed, 2018-03-28 (ทั้งวัน)

    เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2561 เวลา 16.00 น. นางสุจินดา  บุญแอ  แรงงานจังหวัดยะลา ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร (รัชกาลที่ 10 ) และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 โดยมี นายสาโรจน์ กาญจนพงศ์ ปลัดจังหวัดยะลา เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในการประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เฉลิมพระเกียรติฯ ดร.พระโสภณธรรมมุนี รองเจ้าคณะ จังหวัดยะลา / เจ้าอาวาส วัดนิโรธสังฆาราม ประธานฝ่ายสงฆ์ นำส่วนราชการ ประชาชน ในพื้นที่ จังหวัดยะลา เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ฯ ณ วัดนิโรธสังฆาราม อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

 

 

*******************