นางสุจินดา บุญแอ แรงงานจังหวัดยะลา พร้อมข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมกีฬาสามัคคีกับส่วนราชการต่างๆในจังหวัดยะลา เนื่องในโอกาสวันข้าราชการพลเรือน ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา

วันที่: 
Fri, 2018-03-30 (ทั้งวัน)

     เมื่อวันศุกร์ ที่ 30 มีนาคม 2561 นางสุจินดา  บุญแอ  แรงงานจังหวัดยะลา พร้อมด้วย ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ สำนักงานแรงงานจังหวัดยะลา เเละหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดยะลา ร่วมกิจกรรมกีฬาสามัคคีกับส่วนราชการต่างๆในจังหวัดยะลา เนื่องในโอกาสวันข้าราชการพลเรือน ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ในการนี้นายอนุชิต ตระกูลมุทุตา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานในพิธีเปิดงาน ฯ----------------------------------