นางสาวมาลี ขวัญเจริญ แรงงานจังหวัดยะลา เป็นประธานพิธีเปิดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านแรงงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

วันที่: 
Mon, 2018-06-25 (ทั้งวัน)

      เมื่อวันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน 2561 นางสาวมาลี ขวัญเจริญ แรงงานจังหวัดยะลา เป็นประธานพิธีเปิดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านแรงงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

      "กิจกรรม เสริมสร้างความเข้มแข็งและสุขภาวะในการทำงานแก่แรงงานนอกระบบ จังหวัดยะลา" สาขาช่างตัดเย็บเสื้อผ้า ณ ที่ทำการกลุ่มสตรี บ้านตะโล๊ะก่อบอ หมู่ที่ 6 ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมือง และ สาขานวดแผนไทย ณ กลุ่มยาหม่อนไพลสด บ้านบือแนกูยิ หมู่ที่ 7 ตำบลตะโล๊ะหะลอ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

 

-------------------------------