นางสาวมาลี ขวัญเจริญ แรงงานจังหวัดยะลา เข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2561

วันที่: 
Tue, 2018-06-26 (ทั้งวัน)

        เมื่อวันอังคารที่ 26 มิถุนายน 2561 เวลา 09.30 น. นางสาวมาลี ขวัญเจริญ แรงงานจังหวัดยะลา พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ร่วมงานวันต่อต้านยาเสพติดโลก จังหวัดยะลา ประจำปี 2561 ภายใต้แนวคิด "ไทยนิยม ยั่งยืน ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด" 26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา (นายอนุชิต ตระกูลมุทุตา) เป็นประธานในพิธีเปิดฯ ภายในงานมีกิจกรรมการมอบเกียรติบัตรแก่หน่วยงานและบุคคลที่สนับสนุนด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด การแสดงของนักเรียน นักศึกษา , ชมรม TO BE NUMBER ONE และการจัดแสดงนิทรรศการการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดของหน่วยงานราชการและเอกชน ผู้ร่วมงานประกอบด้วยหัวหน้าส่วนราชการ นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป

 

-------------------