นางสาวมาลี ขวัญเจริญ แรงงานจังหวัดยะลา ออกปฏิบัติงานตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ประจำเดือนมิถุนายน 2561

วันที่: 
Wed, 2018-06-27 (ทั้งวัน)

     วันพุธ ที่ 27 มิถุนายน 2561 นางสาวมาลี ขวัญเจริญ แรงงานจังหวัดยะลา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ และบัณฑิตแรงงานจังหวัดยะลา ออกปฏิบัติงานตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ประจำเดือนมิถุนายน 2561 ณ โรงเรียนบ้านบายอ ม.1 ต.ปะแต อ.ยะหา จ.ยะลา นำบริการของหน่วยงานไปให้บริการแก่ประชาชนและผู้มารับบริการในพื้นที่ โดยมี นายอนุชิต ตระกูลมุทุตา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานในพิธีฯ

 

 

----------------------------